Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ

  • Ελληνικά
  • English
-A +A

Αιτήσεις Συμμετοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται από τις 20 Μαΐου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Δείτε την Προκήρυξη στον ιστότοπο του Διδακτορικού Προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/node/870