Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
 


Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ 

Μαλλιαράκης Χρήστος


ΠΔ 407/80

Χριστοφόρου Ασημίνα