Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
 


Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ 

Μαλλιαράκης Χρήστος

Λεβέντη Χρύσα