Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ

  • Ελληνικά
  • English
-A +A

Αιτήσεις Συμμετοχής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/08/2023
 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά του κλάδου τους, και εργάζονται σε πανεπιστημια, ερευνητικά ιδρύματα, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1.να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
2.να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Προγραμμάτων το Διδακτορικό Π.Σ. – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
3.να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης 
 

* Tα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη) υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα επικυρωμένα φωτοαντιγράφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο) των ξενόγλωσσων εγγράφων και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους.
 

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62
Γραφείο 605, 6ος όροφος (καθημερινά 11:00 – 15.00, τηλ: 2108203 -642 -697 -694, inteu@aueb.gr))