Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ

  • Ελληνικά
  • English
-A +A

Αιτήσεις Συμμετοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται από τις 15 Μαΐου 2020 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Ιστότοπος Διδακτορικού Προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/node/870