Επικοινωνία

Τηλέφωνα
 email

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 605, 6ος όροφος

κα. Μαρία Λάμπρου

2108203642

mlambrou@aueb.gr