Επικοινωνία

Τηλέφωνα
Fax
 email

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 909, 9ος όροφος

κα. Δράκου Σπυριδούλα

2108203649

2108828992

sdrakou@aueb.gr