Διοίκηση του Τμήματος

Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος:

 Θωμάς Μούτος (Καθηγητής)

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

 Γεώργιος Οικονομίδης (Αναπλ. Καθηγητής)

Διευθυντής Μεταπτυχιακών:

 Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου  (Καθηγητής)

Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Μεταπτυχιακού Πλήρους φοίτησης:

 
 Ιωάννης Μπίλιας
 (Αναπλ. Καθηγητής)
 Αντώνης Ντέμος (Καθηγητής), μέλος

Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Μεταπτυχιακού για Στελέχη:

 Μαργαρίτα Κατσίμη (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διδακτορικού Προγράμματος:

 
 Λάμπρος Πεχλιβάνος (Επικ. Καθηγητής)
 Σαράντης Καλυβίτης (Καθηγητής), μέλος
 Παναγιώτης Κωνσταντίνου ( Επικ. Καθηγητής), μέλος

Διευθυντής Εurolab:

 Ιωάννης Μπίλιας (Αναπλ. Καθηγητής)

Γραμματέας Τμήματος:

 Κέλλη Ζαχαριάδη