Αποφοιτώντας από το Τμήμα

Στους αποφοίτους του τμήματος απονέμεται πτυχίο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές. Το πτυχίο είναι ενιαίο και η κατεύθυνση σπουδών δεν αναγράφεται στην περγαμηνή αλλά μόνο στο αντίγραφο πτυχίου και στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων είτε ως οικονομικά στελέχη εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. Δύνανται επίσης να απασχοληθούν ως καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και να ενταχθούν στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι εξασφαλίζουν επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και την απασχόληση τους σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.