Νέα - Δραστηριότητες

For further information on these activities contact Lambros Pechlivanos (lpech@aueb.gr)

 • Η Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος θα παραμείνει κλειστή από την Πέμπτη 1 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 23 Αυγούστου.
   
 • Οι προκριματικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 10, 13 και 17 Σεπτεμβρίου 2019. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος.
   
 • Application Form for 2019-2020 (visit page).
   
 • PhD seminars, Spring 2019 (seminar program, visit seminar series page)
   
 • PhD seminars, Spring 2018 (seminar program)
   
 • PhD seminars, Spring 2017 (seminar program)
   
 • PhD seminars, Spring 2016 (seminar program)
   
 • PhD seminars, Spring 2015 (seminar program)
   
 • PhD seminars, Spring 2014 (seminar program)
   
 • PhD seminars, Spring 2013 (seminar program)
   
 • Invited Lectures by Stefan Eichler (Technische Universität Dresden) on “Currency crises and the Financial Crisis in the Eurozone” (course outline)
   
 • Invited Lectures on March 22-23, 2012 by Christos Kotsogiannis (University of Exeter) on “Optimal Taxation, Public Goods and Externalities” (course outline)
   
 • Invited Lectures on January 9-11, 2012 by Kyriakos Neanidis (University of Manchester) on “Economic Growth and Development: Selected Topics” (course outline)