Περιγραφή

Για να δείτε την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Στην παρούσα σελίδα περιγράφεται η δομή του διδακτορικού προγράμματος όπως αυτό λειτουργεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 

Από την ίδρυση του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην πρωτοπορία μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ και μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης στους τομείς της εξειδίκευσης του. Ήταν το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που οργάνωσε μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master πάνω σε σύγχρονες βάσεις.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994. Στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος φοιτούν αυτή τη στιγμή 20-30 φοιτητές. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά ερευνητικά περιοδικά του κλάδου τους και η πλειοψηφία εργάζεται ως μέλη ΔΕΠ σε  ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ενώ διδάκτορες του Τμήματος εργάζονται επίσης σε ερευνητικά ιδρύματα, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.

Υποψήφιοι Διδακτορικού Προγράμματος ΔΕΟΣ
 

Αίτηση εγγραφής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's) ή πρόκειται να γίνει κάτοχος εντός του εξαμήνου στο οποίο υποβάλλει την αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται την άνοιξη κάθε έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κατευθύνσεις Διδακτορικού Προγράμματος ΔΕΟΣ
 

Το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελείται από δυο κατευθύνσεις.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες της κατεύθυνσης 1 παρακολουθούν ένα κύκλο μαθημάτων στις οικονομικές σπουδές, που περιέχει στοιχεία οικονομικής θεωρίας και ποσοτικών μεθόδων. Οι φοιτητές/φοιτήτριες της Κατεύθυνσης 2 παρακολουθούν ένα κύκλο μαθημάτων που περιέχει στοιχεία οικονομικών σπουδών και στοιχεία άλλων επιστημών του τμήματος, (πολιτική επιστήμη, νομικά).

Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την κατάταξη των φοιτητών και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Προγράμματος λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κατεύθυνση 1
 

Η Κατεύθυνση 1 περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων, το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) και το εαρινό (Φεβρουάριος-Μάιος). Η ανάθεση διδασκαλίας γίνεται με πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Χειμερινό εξάμηνο:

Εαρινό εξάμηνο:

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και απουσία σε άνω του 30% των διαλέξεων συνεπάγεται αποτυχία στις εξετάσεις του μαθήματος. (Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προσφερθούν επίσης ως επιλογές στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Master's του ΔΕΟΣ μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.).

Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θεωρείται ότι εξετάζονται επιτυχώς στα εξαμηνιαία μαθήματα αν:

 • ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στα δύο εξαμηνιαία μαθήματα Μικροοικονομικά Θέματα Ι & ΙΙ είναι τουλάχιστον 5
 • ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στα δύο εξαμηνιαία μαθήματα Μακροοικονομικά Θέματα Ι & ΙΙ είναι τουλάχιστον 5
 • ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στα δύο εξαμηνιαία μαθήματα Στατιστική & Οικονομετρικά Θέματα είναι τουλάχιστον 5
 • η βαθμολογία στο μάθημα Προχωρημένα Μαθηματικά είναι τουλάχιστον 5
 • η βαθμολογία στο μάθημα Ειδικά Θέματα είναι τουλάχιστον 5

Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποια μαθήματα, οι φοιτητές/ φοιτήτριες που απέτυχαν εξετάζονται εκ νέου τον Ιούνιο. Σε περίπτωση αποτυχίας στις επαναληπτικές εξετάσεις οι φοιτητές/ φοιτήτριες αποκλείονται από το πρόγραμμα.

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες που εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα αποκτούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις ακόλουθες προκριματικές εξετάσεις:

 • Μικροοικονομική
 • Μακροοικονομική
 • Στατιστική & Οικονομετρία

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θεωρείται ότι εξετάζονται επιτυχώς αν βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 5 σε κάθε προκριματική εξέταση. Σε περίπτωση αποτυχίας σε τουλάχιστον δύο εξετάσεις αποκλείονται από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις παραπάνω εξετάσεις έχουν δυνατότητα επανεξέτασης σε αυτή. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας αποκλείονται από το πρόγραμμα.

Φοιτητές/ φοιτήτριες που έχουν ήδη παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων Διδακτορικού Προγράμματος αντίστοιχο του οικείου κύκλου μαθημάτων και έχουν γίνει δεκτοί στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του ΔΕΟΣ, μπορούν, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, να επιλέξουν να μην παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά να συμμετάσχουν στις προκριματικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, που λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την αποδοχή τους στο πρόγραμμα. Αν αποτύχουν σε κάποιες από τις παραπάνω εξετάσεις παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα του Διδακτορικού Προγράμματος.

Κατεύθυνση 2
 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες της Κατεύθυνσης 2 πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα του Τμήματος. Τα δυο από αυτά, η Μικροοικονομική και η Μακροοικονομική του φθινοπωρινού εξάμηνου του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΔΕΟΣ της Κατεύθυνσης «Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική», είναι υποχρεωτικά. Επίσης είναι υποχρεωτικό ένα μάθημα οικονομετρίας προπτυχιακού επιπέδου το οποίο εισηγείται η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα υπόλοιπα μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος τα οποία παρακολουθεί ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες της Κατεύθυνσης 2, που έχουν ήδη περάσει κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς τα υπόλοιπα μαθήματα (μέχρι ο συνολικός αριθμός μαθημάτων να ανέλθει σε οκτώ) που εισηγείται η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Οι φοιτητές/φοιτήτριες της Κατεύθυνσης 2 υποχρεούνται να επιτύχουν στις εξετάσεις και των οκτώ μαθημάτων (δηλαδή βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 50 σε όλα τα μαθήματα) και ταυτόχρονα να συγκεντρώσουν μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του εβδομήντα (70) στα οκτώ αυτά μαθήματα. Αν δεν το επιτύχουν, τότε μπορούν να επανεξεταστούν μια φορά σε τέσσερα (4) μαθήματα της επιλογής τους από τα οκτώ μαθήματα, σε διάστημα ενός μηνός από την αρχική εξέταση. Οι φοιτητές που δεν θα ικανοποιήσουν τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις (δηλαδή επιτυχία σε όλα τα μαθήματα με μέσο όρο 70 και άνω) και μετά την επανεξέταση αποκλείονται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Εκπόνηση και Εξέταση Διατριβής
 

Κατά την διάρκεια του πρώτου κύκλου φοίτησης στο Διδακτορικό πρόγραμμα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ώστε να γίνει προκαταρκτική επιλογή θέματος διατριβής και επιβλέποντος καθηγητή. (Για να δείτε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ, πατήστε τον σχετικό σύνδεσμο.) Η επιλογή επιβλέποντος καθηγητή και θέματος διατριβής σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι από πλευράς Τμήματος επιτρέπεται η έναρξη εκπόνησης διατριβής χωρίς να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος των προκριματικών εξετάσεων (Κατεύθυνση 1) ή των υποχρεωτικών μαθημάτων (Κατεύθυνση 2). 

Μετά την επιτυχή δοκιμασία στις προκριματικές εξετάσεις, ο φοιτητής ή φοιτήτρια πρέπει να υποβάλει εντός τριών μηνών πρόταση για διατριβή. Η πρόταση για διατριβή πρέπει να είναι γραπτή και να εγκριθεί από τρία μέλη Δ.Ε.Π. (ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού), τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ως "Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή" για κάθε υποψήφιο. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως "Επιβλέπων". Μετά την έγκριση της πρότασης για διατριβή, ο υποψήφιος/α διδάκτωρ ερευνά και εκπονεί τη Διδακτορική του διατριβή. Όταν η "Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή" κρίνει ότι η εργασία του/της έχει περατωθεί δίνει την έγκρισή της στον υποψήφιο διδάκτορα να υποβάλει την διατριβή του για τελική αξιολόγηση και κρίση. Η διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη μετά τον ορισμό της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του φοιτητή σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα τέσσερα συν δύο (4 + 2) χρόνια μετά την ημερομηνία ανακήρυξης σε υποψήφιο διδάκτορα. Μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε δύο (2) το πολύ ακόμη έτη.

Η εξεταστική επιτροπή του υποψηφίου ή της υποψηφίας για τη λήψη του Διδακτορικού διπλώματος αποτελείται από επτά μέλη εκ των οποίων τα τρία είναι η "Συμβουλευτική Επιτροπή", τα δε υπόλοιπα τέσσερα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και μπορούν να προέρχονται από άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. (εσωτερικού ή εξωτερικού), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η κρίση γίνεται από την επταμελή επιτροπή, και η έγκριση για την απονομή του Διδακτορικού διπλώματος στον υποψήφιο απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε εκ των μελών της.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
 

 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος είναι πλήρους φοίτησης.
 2. Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων και την επιτήρηση εξετάσεων προπτυχιακών μαθημάτων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος διδάσκουν ένα πλήρες φροντιστηριακό μάθημα (10 δίωρα) ή δύο tutorials ετησίως. Επίσης παρέχουν ετησίως έως 40 επιτηρήσεις στις εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων.
 3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρουσιάζουν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής και ακροατηρίου την πρόοδο της έρευνας τους με τη μορφή σεμιναρίου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.
 4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρακολουθούν τους κύκλους διαλέξεων από Επισκέπτες Ομιλητές, που οργανώνει το Τμήμα στα πλαίσια του Διδακτορικού Προγράμματος.
 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρακολουθούν τη σειρά σεμινάριων επισκεπτών ομιλητών που διοργανώνονται από το Τμήμα (από κοινού με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Ο ελάχιστος αριθμός παρουσιών ανέρχεται στο 70% του ετήσιου αριθμού των σεμιναρίων.
   

Απαλλαγή από Δίδακτρα
 

Οι Διδακτορικοί φοιτητές απαλλάσσονται από την πληρωμή διδάκτρων υπό την προϋπόθεση παροχής βοηθητικών υπηρεσιών προς το Τμήμα, όπως την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.