Πρόσκληση σε έρευνα: ESG & Sustainability Youth Perspectives

Η Get Involved καλεί τους νέους να συμμετέχουν σε έρευνα για τα ζητήματα βιωσιμότητας και ESG!

Η Get Involved καλεί τους νέους στην Ελλάδα, φοιτητές και αποφοίτους να συμμετάσχουν σε μια έρευνα σχετικά με την θέση και τον ρόλο των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων και των θεσμών γύρω από αυτά τα ζητήματα.

Η Get Involved αποτελεί μια πρωτοβουλία νέων που ξεκίνησε το 2017. Βασικός στόχος της, είναι η διάδοση και διεύρυνση της οικονομικής παιδείας και η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας. Στις κύριες δράσεις της συμπεριλαμβάνονται το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Sustainable Future και το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στα πλαίσια ενασχόλησής της Get Involved με θεματικές που άπτονται της βιωσιμότητας, η έρευνα «ESG & Sustainability Youth Perspectives» αποτελεί το πρώτο εγχείρημα του ESG Intelligence, το οποίο θα συμπληρώσει τον σκοπό του Sustainable Future. Πρωταρχικός της στόχος είναι η κατανόηση των απόψεων και των απαιτήσεων των νέων σχετικά με την βιωσιμότητα και το ESG. Το ερωτηματολόγιο θα επιτρέψει στην ομάδα, να επικοινωνήσει τις πεποιθήσεις των νέων σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, αναπτύσσοντας έναν αμφίδρομο διάλογο.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 20 ερωτήσεις, διεξάγεται στα ελληνικά και έχει εκτιμώμενο χρόνο συμπλήρωσης 2-3 λεπτά.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/Vx14LxRsLWeoTLUy8. 

H φόρμα της έρευνας μας θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου