Εγγραφή Επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19
 

Καλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, από την Πέμπτη 31/1/2019 έως την Πέμπτη 7/2/2019 και ώρα 08:00-14:00.

1. ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 55,3
2. ΓΙΩΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ – 52
3. ΚΟΥΡΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ – 43,4
4. ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 41,3
5. ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ – 39,2

Οι ανωτέρω συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδων, ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με την παρ.5α, του άρθρου 74, του ν.4485/2017 (Α’ 114).

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

  • Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο σπουδαστής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • Εξουσιοδότηση, εφόσον η εγγραφή γίνει από αντιπρόσωπο
  • Τέσσερις (4) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο

Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική λίστα με τα αποτελέσματα εδώ.

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 29/1/2019