Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6123
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Επιλογής

Βασικές έννοιες ποιότητας του ποιοτικού ελέγχου και του στατιστικού ελέγχου ποιότητας.  Διαγράμματα cause and effect. Pareto διαγράμματα.  Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών (R,S). Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων (p,np,c,u). CUSUM και EWMA  διαγράμματα ελέγχου. Δείκτες ικανότητας διαδικασίας. Εισαγωγή στα πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου. Η μεθοδολογία 6σ (six sigma). Δειγματοληψία αποδοχής. Βασικοί πειραματικοί σχεδιασμοί υιοθετώντας της αρχές της επανάληψης και του blocking. 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Montgomery D (2012) Introduction to Statistical Quality Control, 7th Edition Wiley.
  • Ταγαράς Γιώργος (2001)  Στατιστικός Ελεγχος Ποιότητας. Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.