Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το Τμήμα Στατιστικής πέρασε τον Μάιο του 2014 από εξωτερική αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), στην οποία πήραν μέρος διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (University of California, University of Cyprus, University of South Florida).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης εδώ.