Έργα

2019
 • Xanthi Pedeli: "ΕΡ-2984-01/An R package for analysis of count time series following integer-valued autoregressive models", Δράση Ι, 01/01/2019 - 31/12/2020
2014
 • V. Vasdekis: “Composite likelihood inference in dynamic latent variable models for longitudinal multidimensional contingency tables”, ARISTEIA II, Febr 14-July 15.
 • D. Karlis: September 2013- today: Research Program of AUEB for Basic Research (supporitng Post-Doc research): Count Time Series Models for Syndromic Surveillance and Outbreak Detection  (10000 Euros)
 • Ntzoufras I.: Δεκέμβριος 2013 – Ιούλιος 2015: Κύριος Ερευνητής, “BayesianVariable Selection Using Power-Expected-Posterior Priors”, PEP–BVS – 4287, Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα βασικής έρευνας από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια τηςτου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (Διάρκεια 18 μήνες, Προϋπολογισμός 50000€).
 • Ntzoufras I : Δεκέμβριος 2012 – Νοέμβριος 2013:  Επιστημονικός Υπεύθυνος,“Bayesian Variable Selection in Cluster Analysis using a Joint Parameter and Model Space Prior”, Χρηματοδότηση της μετα-διδάκτορος Β.Δημητρακοπούλου από το πρόγραμμα βασικής έρευνας Δράσης 2 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Διάρκεια 12 μήνες, Προϋπολογισμός 10000€)
 • Τ. Μερκούρης “Composite calibration estimation combining information from various survey sources” στα πλαίσια της Δράσης 1 (ΕΛΚΕ). Περίοδος 1/12/2014-30/9/2016
2013
 • N. Yannacopoulos: MULTI-INSULARITY 2013 (University of the Aegean) Establishing a migration database: Migration on Greek islands, PI. Assist. Prof. E. V. Petracou
 • Ερευνητικό έργο (ΕΛΚΕ): Μερκούρης, Τ. (2013). Methodology for Production of European Statistics: Development of Methods and Scenarios for an Integrated System of European Social Surveys. 
 • D. Karlis: September 2010 – September 2013: Scholarships Irakleitos to support PhD student. Thesis title: Adaptive designs for clinical trials Phd Student : Stavroula Poyulopoulou (45000 Euros)
 • D. Karlis: September 2010 – today: Scholarships Irakleitos to support PhD student. Thesis title:  Application of hidden Markov models in earthquake analysis. PhD Student: Katerina Orfanogiannaki (12600 Euros)
2012
 • I. Ntzoufras: Μάρτιος 2011 – Φεβρουάριος 2012: Επιστημονικός Υπεύθυνος, “Bayesian Analysis of Marginal Association Log-Linear Models with Graphical Representation”, Χρηματοδοτούμενη έρευνα σε συνεργασία με τη Claudia Tarantola από το Πανεπιστήμιο της Παβία, και των μετα–διδακτορικών ερευνητών Α. Πετραλιά χρηματοδοτούμενη από το ΠΕΒΕ3–2010 του ΟΠΑ (Διάρκεια 12 μήνες, Προϋπολογισμός7500€).
 • A. Yannakopoulos:  ARISTEIA 2012 (European Union and National Hellenic sources) Spatio-temporal dynamics in Economics, Coordinator for the AUEB Research Team, PI: Prof. A. Xepapadeas (the aim of the project is the application and development  of techniques from infinite dimensional stochastic evolution systems  and the  calculus of variations in the study of spatial economics)
 • D. Karlis: January 2011- June 2012: Research Program of AUEB for Basic Research: Modelling multivariate time series of earthquake counts via Hidden Markov Models  (5000 Euros)
2011
 • A. Yannacopoulos: THALES 2011 (European Union and National Hellenic sources) Optimal control of dynamical systems in the economy and the environment, Coordinator for the AUEB Research Team, PI: Prof. A. Xepapadeas (the aim of the project is the application and development of techniques from  infinite dimensional stochastic control theory and robust control in the study of dynamical systems that model environmental and resource economics)
 • A. Yannacopoulos : THALES 2011 (European Union and National Hellenic sources) Analysis, Modeling and Simulations of Complex and Stochastic Systems, Coordinator of the AUEB Research Team, PI: Prof. M. Katsoulakis (the aim of the project is the study of stochastic PDEs with main emphasis on the Heath-Jarrow-Morton equation for interest rates,  development of numerical methods based on theWiener chaos expansion, control theory and estimation for interest rates)

·         V. Vasdekis: “Composite likelihood inference in dynamic latent variable models for ordinal data”: Funded by the Basic Research Funding Programme, Athens University of Economics and Business, Academic year 2010/11.

 • D. Karlis: January 2010-June 2011: Research Program of AUEB for Basic Research: Multivariate time series models for counts  (5000 Euros)