Διπλωματικές Εργασίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Στατιστική

ΛΙΣΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
2022
Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας  Επιβλέπων
13/7/2022 Μπούττνερ Δημήτριος Markov Decision Processes: Theory and Applications  Ε.Κυριακίδης
22/6/2022 Καραγιάννης Ιωάννης Control charts and the effect of parameter estimation Στ.Ψαράκης
17/6/2022 Χωριανόπουλος Βασίλειος Hidden Markov and Semi-Markov Models for count time series Π.Μπεσμπέας
16/5/2022 Δελλαπόρτα Μαρία-Τερέζα Methodological Issues with Proportional Hazard Models Δ.Καρλής
10/3/2022 Γκουνόπουλος Ιωάννης Solvency II and IFRS 17, their differences and the effect of the new standard on the income statement
the Income Statement
Α.Ζυμπίδης
11/2/2022 Ξενή Χριστίνα Some Models for Multivariate Time Series for Counts Δ.Καρλής
7/2/2022 Βλαχογιώργος Απόστολος Comparisons and applications of bootstrap methods for time series data Ξ.Πεντελή
Λίστα όλων των διπλωματικών εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Στατιστική 
Λίστα όλων των πτυχιακών εργασιών μπορείτε να βρείτε εδώ.