Μ.Sc. in Quantitative Management of Actuarial and Financial Risk

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

​Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους.​ Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα.

Το πρόγραμμα επικεντρώνει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία

(1) Στοχαστική και στατιστική μοντελοποίηση χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και αναλογιστικού κινδύνου

(2) Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου

(3) Τεχνικές επιλογής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, εκ των οποίων το 5ο αφιερώνεται στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται 2 απογεύματα την εβδομάδα.

Λίστα Μαθημάτων:

​Σε κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα προσφέρονται από τρία μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. 

Πρώτο Εξάμηνο

​ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δεύτερο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τρίτο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τέταρτο Εξάμηνο

​ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

​Πέμπτο Εξάμηνο

​Διπλωματική Εργασία (30 ΠΜ)

​Μια σύντομη περιγραφή των μαθημάτων βρίσκεται εδώ​. 

​Ο κανονισμός  σπουδών βρίσκεται εδώ.

​Το ΦΕΚ με τον κανονισμό του προγράμματος βρίσκεται εδώ​.

​Προκήρυξη του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ.

Website

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΜΣ με τίτλο " Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου" του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται εδώ​.