Διοίκηση του Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος Στατιστικής, Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας                  τηλ. 210-8203968              email: ntzoufras@aueb.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Καθηγητής Δημήτρης Καρλής                    τηλ. 210-8203920              email: karlis@aueb.gr

Υπεύθυνος  Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Στατιστική

Καθηγητής Δημήτρης Καρλής                    τηλ. 210-8203920              email: karlis@aueb.gr

Υπεύθυνος  Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Καθηγητής Στέλιος Ψαράκης              τηλ. 210-8203541              email: psarakis@aueb.gr

Υπεύθυνος  Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος            τηλ. 210-8203801              email: ayannaco@aueb.gr

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

email Γραμματείας: stat@aueb.gr

Προσωπικό Γραμματείας Προπτυχιακών Σπουδών

Κυριακή Χατζηπαναγιώτου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)                        τηλ. 210-8203111           email: xkiki@aueb.gr

Αλίκη Σπυροπούλου                                                                                   τηλ. 210-8203112           email: aspyrop@aueb.gr 

Σοφία Αναστασίου                                                                                      τηλ. 210-8203113           email: sofiaana@aueb.gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προσωπικό Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αργυρώ Σμυρνάκη                                          τηλ. 210-8203681             email: smyrnaki@aueb.gr

Μάρω Χρυσανθοπούλου                                τηλ. 210-8203692              email: marochr@aueb.gr

Email Γραμματείας: masterst@aueb.gr

Εργαστήρια Τμήματος Στατιστικής

Εργαστήριο Αντωνιάδου - Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων

Υπεύθυνος: Νικόλαος Μωραΐτης             τηλ. 210-8203162/120              email: moraitis@aueb.gr

Εργαστήριο Ευελπίδων - Εργαστήριο Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα Οικονομίας, Ασφάλισης και Τεχνολογίας

Υπεύθυνη: Τατιάνα Μίχου          τηλ. 210-8203162/120                     email: tamihou@aueb.gr