Πρόγραμμα Υποτροφιών και Επιβράβευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ

Το τμήμα Στατιστικής εισήγαγε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποτροφιών που κινείται στους ακόλουθους 4 πυλώνες

ΔΡΑΣΗ 1: Επιβράβευση των καλύτερων προπτυχιακών φοιτητών μας

a.      Ο φοιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 150€ 

b.      Ο φοιτητής με την 2η υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 100€ 

c.      Ο φοιτητής με την 3η υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 50€ 

d.      Επιβράβευση των καλών και συνεπών προπτυχιακών φοιτητών μας  με βαθμολογία 7 (και να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του έτους)  - Συμβολικό Βραβείο τουλάχιστον 15€ με τη μορφή δώρου (π.χ. ενός βιβλίου)

ΔΡΑΣΗ 2: Επιβράβευση αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές

Απαλλαγή μεταπτυχιακών διδάκτρων

a.      Πλήρη απαλλαγή στους απόφοιτους του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ με βαθμολογία > 8.5

b.      Μερική απαλλαγή μεταπτυχιακών διδάκτρων στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βαθμολογία > 8.0

ΔΡΑΣΗ 3: Επιβράβευση Καλύτερου Μεταπτυχιακού Φοιτητή

         Υποτροφία για διδακτορική διατριβή: Υποτροφία στον καλύτερο μεταπτυχιακό φοιτητή με βαθμολογία >8.5 για Διδακτορικές σπουδές (500€ ανά μήνα για 3 χρόνια, σύνολο 18000€)

ΔΡΑΣΗ 4. Βραβεία Διδασκαλίας για το διδακτικό έργο

a.      των υποψηφίων διδακτόρων (1000€, ανά διετία, με βάση τις αξιολογήσεις φοιτητών)

b.      των προσωρινών διδασκόντων, συμβασιούχων και ΕΔΙΠ (1000€, ανά διετία, με βάση τις αξιολογήσεις φοιτητών).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2021-22).

Τα προπτυχιακά βραβεία στοχεύουν στην επιβράβευση, αλλά και στον έπαινο,  των φοιτητών με την καλύτερη επίδοση, οι οποίοι παρακολουθούν συστηματικά τις πανεπιστημιακές σπουδές τους έχοντας καλές επιδόσεις. Στόχος είναι να νιώσουν ότι τόσο το πανεπιστήμιο όσο και η κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι κοντά τους και αναγνωρίζει τον κόπο τους.

Η απαλλαγή των μεταπτυχιακών διδάκτρων έχει ως στόχο την επιβράβευση των καλών φοιτητών και την ενδυνάμωση του μεταπτυχιακού προγράμματος με αριστούχους φοιτητές που συμπαρασύρουν και τους συμφοιτητές τους σε υψηλότερο επίπεδο σπουδών.

Η υποτροφία για διδακτορικές σπουδές έχει στόχο το αυτονόητο, η διδακτορική έρευνα να πληρώνεται (κάτι που αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα σε όλα τα πανεπιστήμια του Εξωτερικού) και να ενδυναμώσει το ερευνητική παραγωγή του Τμήματος που ήταν πάντα αξιοπρόσεκτη με παγκόσμιες επιτυχίες.

Τέλος τα βραβεία διδασκαλίας έχουν ως στόχο να επιβραβεύσουν του υποψήφιους διδάκτορές αλλά και τους προσωρινούς διδάσκοντες (και οι δύο κατηγορίες αποτελούνται από νέους ερευνητές) που προσφέρουν διδακτικό έργο στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Εκτός από την επιβράβευση τους και την οικονομική βοήθεια, επιπλέον στόχος αυτού του βραβείου είναι να νιώσουν ότι τόσο το πανεπιστήμιο όσο και η κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι κοντά τους και αναγνωρίζει τον κόπο τους και τη συνεισφορά τους στο Ελληνικό πανεπιστήμιο.

Ακολουθεί συνοπιτικός πίνακας:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ*
Τμήμα Τύπος Υποτροφίας Τίτλος Υποτροφίας Περιγραφή
Στατιστικής Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία του Τμήματος Στατιστικής για εγγραφή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής
(έναρξη: ακαδ. έτος 2019-20)
Υποτροφία του Τμήματος Στατιστικής στον άριστο απόφοιτο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε 4 ακαδημαϊκά έτη, (Μ.Ο. πτυχίου 8,51 και άνω), με μορφή απαλλαγής διδάκτρων για εγγραφή σε ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής.
Προηγείται σχετική αίτηση του δικαιούχου στο ΠΜΣ (για απαλλαγή από τα δίδακτρα) για διερεύνηση του αιτήματος βάσει των οικονομικών διαθέσιμων του έτους. (Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός τριών ακαδ. ετών από το ακαδ. έτος αποφοίτησης από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Στατιστικής.)
Βραβείο επίδοσης Επιβράβευση Προπτυχιακών Φοιτητών με ΕΞΕΧΟΥΣΑ  επίδοση
(έναρξη: ακαδ. έτος 2021-22)
Επιβράβευση των τριών (3) πρώτων, προπτυχιακών φοιτητών με εξέχουσα επίδοση ανά έτος σπουδών (μ.ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 7,00) οι οποίοι έχουν περάσει όλα τα μαθήματα κάθε έτους σπουδών (τουλάχιστον 60ΠΜ, 120ΠΜ, 180ΠΜ, 240 ΠΜ για τους φοιτητές 1ου, 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών αντίστοιχα), ως ακολούθως:
(α) Ο φοιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 150 ευρώ (με τη μορφή δώρου)
(β) Ο φοιτητής με τη 2η υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 100 ευρώ (με τη μορφή δώρου)
(γ) Ο φοιτητής με την 3η υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 50 ευρώ (με τη μορφή δώρου)
(δ) αντίστοιχα, βραβεύονται και οι τρεις (3) πρώτοι απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 7,50 και άνω, ανά ακαδημαϊκό έτος, (ανεξαρτήτου διάρκειας σπουδών)
Βραβείο επίδοσης Επιβράβευση Προπτυχιακών Φοιτητών με ΚΑΛΗ  επίδοση
(έναρξη: ακαδ. έτος 2021-22)
Επιβράβευση προπτυχιακών φοιτητών με καλή επίδοση στα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με μ.ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 7,00,  συνδυαστικά με τη συγκέντρωση συγκεκριμένου αριθμού πιστωτικών μονάδων (τουλάχιστον 60ΠΜ, 120ΠΜ, 180ΠΜ, 240ΠΜ για τους φοιτητές 1ου, 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών αντίστοιχα), ως ακολούθως:
Συμβολικό Βραβείο (π.χ. ενός βιβλίου)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ*
Τμήμα Τύπος Υποτροφίας Τίτλος Υποτροφίας Περιγραφή
Στατιστικής Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία του Τμήματος Στατιστικής για Διδακτορικές Σπουδές στη Στατιστική
(έναρξη: ακαδ. έτος 2021-22)
Υποτροφία ύψους 18.000 ευρώ για 3 ακαδημαϊκά έτη (500 ευρώ/μήνα), του Τμήματος Στατιστικής στον άριστο απόφοιτο (βαθμός πτυχίου: 8,51 και άνω) με την υψηλότερη βαθμολογία,  του ΠΜΣ με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" (πλήρους φοίτησης) για την εγγραφή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής.
Στατιστικής Υποτροφία εισαγωγής Υποτροφία για το ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" (πλήρους φοίτησης)
(έναρξη: ακαδ. έτος 2018-19)
Υποτροφιών εισαγωγής αριστούχων,  που μπορεί να καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων, μετά από απόφαση Συνέλευσης, και μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατόχους βασικού πτυχίου με άριστη επίδοση (δηλαδή με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8,5). 
Στατιστικής Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία για το ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ"
(έναρξη: ακαδ. έτος 2018-19)
Υποτροφία ακαδημαϊκής επίδοσης στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική»:
Α. Δίνεται στο τέλος κάθε σειράς και αφορά έναν (1) και μόνο φοιτητή, ενώ σε περίπτωση ισοβάθμιας μοιράζεται εξ ίσου.
Β.  Αφορά στην απαλλαγή των 50% των συνολικών διδάκτρων (2.000€) του ανωτέρω Π.Μ.Σ. με απόφαση Συνέλευσης.
Γ.  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας για την υποτροφία λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξετάσεις, άσχετα αν ο φοιτητής δεν έδωσε ή δεν πέρασε το μάθημα.  Για αυτές τις περιπτώσεις (δεν έδωσε ή δεν πέρασε το μάθημα) η βαθμολογία θα είναι 0. Ο τελικός βαθμός θα είναι ο σταθμικός μέσος των μαθημάτων, με στάθμιση τα ECTS. Η διατριβή δεν λαμβάνεται υπόψη αφού δεν βαθμολογείται.
Δ.  Για να πάρει κάποιος την υποτροφία θα πρέπει ο παραπάνω μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος του 8,5.
Ε.  Αν οι φοιτητής έχει πάρει απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α 142) και  της Υ.Α. 131757/Ζ1/02.08.2018 (Β 3387), θα παίρνει την εύφημο μνεία αλλά όχι χρήματα και η υποτροφία ΔΕΝ θα δίνεται σε επόμενο φοιτητή.
Στατιστικής Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία για το ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" (μερικής φοίτησης) (έναρξη: ακαδ. έτος 2019-20) Υποτροφία ακαδημαϊκής επίδοσης στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική»:
Α. Δίνεται στο τέλος κάθε σειράς και αφορά έναν (1) και μόνο  φοιτητή ενώ σε περίπτωση ισοβάθμιας μοιράζεται εξ ίσου.
Β.  Αφορά στην απαλλαγή των 50% των συνολικών διδάκτρων (2750€) του ανωτέρω Π.Μ.Σ. με απόφαση Συνέλευσης.
Γ.  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας για την υποτροφία λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξετάσεις, άσχετα αν ο φοιτητής δεν έδωσε ή δεν πέρασε το μάθημα.  Για αυτές τις περιπτώσεις  (δεν έδωσε  ή δεν πέρασε το μάθημα) η βαθμολογία θα είναι 0. Η διατριβή δεν λαμβάνεται υπόψη αφού δεν βαθμολογείται.
Δ.  Για να πάρει κάποιος την υποτροφία θα πρέπει ο παραπάνω μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος του 8,5.
Ε.  Αν οι φοιτητής έχει πάρει απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α 142) και  της Υ.Α. 131757/Ζ1/02.08.2018 (Β 3387), θα παίρνει την εύφημο μνεία αλλά όχι χρήματα και η υποτροφία ΔΕΝ θα δίνεται σε επόμενο φοιτητή.
Στατιστικής Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία για το ΔΠΜΣ με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στην ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" (μερικής φοίτησης)
(έναρξη: ακαδ. έτος 2020-21)
Υποτροφία ακαδημαϊκής επίδοσης στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στην ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ":                                                                                                                                                                                               Α. Δίνεται στο τέλος κάθε σειράς και αφορά έναν (1) και μόνο  φοιτητή ενώ σε περίπτωση ισοβάθμιας μοιράζεται εξ ίσου.
Β.  Αφορά στην απαλλαγή μέχρι 100% των διδάκτρων (6800€) του ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ. με απόφαση ΕΔΕ.
Γ.  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας για την υποτροφία λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξετάσεις, άσχετα αν ο φοιτητής δεν έδωσε ή δεν πέρασε το μάθημα.  Για αυτές τις περιπτώσεις  (δεν έδωσε  ή δεν πέρασε το μάθημα) η βαθμολογία θα είναι 0. Η διατριβή δεν λαμβάνεται υπόψη αφού δεν βαθμολογείται.
Δ.  Για να πάρει κάποιος την υποτροφία θα πρέπει ο παραπάνω μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος του 8,5.
Ε.  Αν οι φοιτητής έχει πάρει απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α 142) και  της Υ.Α. 131757/Ζ1/02.08.2018 (Β 3387), θα παίρνει την εύφημο μνεία αλλά όχι χρήματα και η υποτροφία ΔΕΝ θα δίνεται σε επόμενο φοιτητή.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών για το ακαδ. έτος 2021-22, εδώ.

1η Απονομή Προγράμματος Επιβράβευσης & Υποτροφιών