Πρόγραμμα Υποτροφιών και Επιβράβευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ

Το τμήμα Στατιστικής εισήγαγε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποτροφιών που κινείται στους ακόλουθους 6 πυλώνες

ΔΡΑΣΗ 1: Επιβράβευση των καλύτερων προπτυχιακών φοιτητών μας

a.      Ο φοιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 150€ 

b.      Ο φοιτητής με την 2η υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 100€ 

c.      Ο φοιτητής με την 3η υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 50€ 

d.      Επιβράβευση των καλών και συνεπών προπτυχιακών φοιτητών μας  με βαθμολογία 7 (και να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του έτους)  - Συμβολικό Βραβείο τουλάχιστον 15€ με τη μορφή δώρου (π.χ. ενός βιβλίου)

ΔΡΑΣΗ 2: Επιβράβευση αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές

 1. M.Sc. in Statistics (Full time) – ΠΜΣ στη Στατιστική (Πλήρους φοίτησης)
 • Πλήρη απαλλαγή στους απόφοιτους του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ με βαθμολογία > 8.5 
 • Μερική απαλλαγή μεταπτυχιακών διδάκτρων στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βαθμολογία > 8.0

ΔΡΑΣΗ 3: Επιβράβευση Αριστούχων μεταπτυχιακών σπουδών

 1. M.Sc. in Statistics (Full time) – ΠΜΣ στη Στατιστική (Πλήρους φοίτησης)
 • Μερική απαλλαγή διδάκτρων στον φοιτητή με την καλύτερη βαθμολογία του 1ου εξαμήνου στο M.Sc. in Statistics με βαθμολογία >8.5 
 1. ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (μερικής φοίτησης)
 • Μερική απαλλαγή διδάκτρων στον 1ο άριστο απόφοιτο του Π.Μ.Σ. με βαθμολογία >8.5  
 1. Δ.Π.Μ.Σ. στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού & Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
 • Μερική ή ολική απαλλαγή διδάκτρων στον 1ο άριστο απόφοιτο με βαθμολογία >8.5  
 • Υποτροφία 1000€ στον 1ο άριστο φοιτητή του Α έτους σπουδών που χρηματοδοτείται από εταιρείες του χρηματοοικονομικού και αναλογιστικού χώρου

ΔΡΑΣΗ 4: Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές

 • Υποτροφία στον καλύτερο μεταπτυχιακό φοιτητή με βαθμολογία >8.5 για Διδακτορικές σπουδές (500€ ανά μήνα για 3 χρόνια, σύνολο 18000€)
 • Υποτροφία στον καλύτερο ΥΔ φοιτητή με βαθμολογία >8.5 στα μαθήματα του διδακτορικού προγράμματος  (500€ ανά μήνα για 3 χρόνια, σύνολο 18000€)

ΔΡΑΣΗ 5. Βραβεία Διδασκαλίας για το διδακτικό έργο

a.      των υποψηφίων διδακτόρων (1000€, ανά διετία, με βάση τις αξιολογήσεις φοιτητών)

b.      των προσωρινών διδασκόντων, συμβασιούχων και ΕΔΙΠ (1000€, ανά διετία, με βάση τις αξιολογήσεις φοιτητών).

ΔΡΑΣΗ 6. Βραβεία Διδασκαλίας για το διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών

a.      των υποψηφίων διδακτόρων (1000€, ανά διετία, με βάση τις αξιολογήσεις φοιτητών)

b.      των προσωρινών διδασκόντων, συμβασιούχων και ΕΔΙΠ (1000€, ανά διετία, με βάση τις αξιολογήσεις φοιτητών).

c.      Έπαινος και αριστείο διδασκαλίας στον Διδάσκων που βραβεύεται με το βραβείο διδασκαλίας από το ΟΠΑ

d.      Έπαινος και αριστείο διδασκαλίας στον Διδάσκων με την καλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα επιλογής του Προπτυχιακού προγράμματος

ΔΡΑΣΗ 7. Έπαινοι Διδασκαλίας για το διδακτικό έργο στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 α.    Έπαινος διδασκαλίας και τιμητική πλακέτα στους Διδάσκοντες με εξαιρετική βαθμολογία (> 4.4 και τουλάχιστον 10 ερωτηματολόγια) για τα μεταπτυχιακά M.Sc. in Statistics και ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστικής

ΔΡΑΣΗ 8: Επιβράβευση αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

Έπαινος Επίδοσης

Για τα τρία μεταπτυχιακά του Τμήματος Στατιστικής: (α) M.Sc. in Statistics, (β) ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, και (γ) Δ.Π.Μ.Σ. στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού & Χρηματοοικονομικού Κινδύνου:  

 1. Έπαινος αριστείας για τους φοιτητές με βαθμολογία > 8.5
 2. Έπαινος εξαιρετικής επίδοσης τους φοιτητές με βαθμολογία 8.0-8.5

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22.

Τα προπτυχιακά βραβεία στοχεύουν στην επιβράβευση, αλλά και στον έπαινο,  των φοιτητών με την καλύτερη επίδοση, οι οποίοι παρακολουθούν συστηματικά τις πανεπιστημιακές σπουδές τους έχοντας καλές επιδόσεις. Στόχος είναι να νιώσουν ότι τόσο το πανεπιστήμιο όσο και η κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι κοντά τους και αναγνωρίζει τον κόπο τους.

Η απαλλαγή των μεταπτυχιακών διδάκτρων έχει ως στόχο την επιβράβευση των καλών φοιτητών και την ενδυνάμωση του μεταπτυχιακού προγράμματος με αριστούχους φοιτητές που συμπαρασύρουν και τους συμφοιτητές τους σε υψηλότερο επίπεδο σπουδών.

Η υποτροφία για διδακτορικές σπουδές έχει στόχο το αυτονόητο, η διδακτορική έρευνα να πληρώνεται (κάτι που αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα σε όλα τα πανεπιστήμια του Εξωτερικού) και να ενδυναμώσει το ερευνητική παραγωγή του Τμήματος που ήταν πάντα αξιοπρόσεκτη με παγκόσμιες επιτυχίες.

Τέλος τα βραβεία διδασκαλίας έχουν ως στόχο να επιβραβεύσουν του υποψήφιους διδάκτορές αλλά και τους προσωρινούς διδάσκοντες (και οι δύο κατηγορίες αποτελούνται από νέους ερευνητές) που προσφέρουν διδακτικό έργο στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Εκτός από την επιβράβευση τους και την οικονομική βοήθεια, επιπλέον στόχος αυτού του βραβείου είναι να νιώσουν ότι τόσο το πανεπιστήμιο όσο και η κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι κοντά τους και αναγνωρίζει τον κόπο τους και τη συνεισφορά τους στο Ελληνικό πανεπιστήμιο.