Σύμβουλοι Καθηγητές ακαδ. έτους 2022-23

Σύμβουλος Καθηγητής (ή Σύμβουλος Σπουδών)

Για κάθε φοιτητή του Τμήματος ορίζεται, από την αρχή των σπουδών του, ένας διδάσκων του τμήματος ως Σύμβουλος Καθηγητής. Ο Σύμβουλος Καθηγητής (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) συμβουλεύει το φοιτητή για θέματα που αφορούν στις σπουδές του. 

Ευθύνη των Συμβούλων Καθηγητών είναι να κατευθύνουν τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών αλλά και τις δικές τους κλίσεις. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η εξεύρεση των βέλτιστων επιλογών μαθημάτων ανάλογα με τα προσωπικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή. Παράλληλα, οι Σύμβουλοι Καθηγητές επικοινωνούν με τους σπουδαστές σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αντιμετωπίζουν έγκαιρα οποιαδήποτε προβλήματα ή απορίες που τυχόν προκύπτουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Οι Σύμβουλοι Καθηγητές επίσης θα συμβουλεύουν τους φοιτητές για την πορεία που μπορεί να ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα Στατιστικής (μεταπτυχιακά, επαγγελματικές προοπτικές κτλ).

Η κατανομή των φοιτητών στους Συμβούλους Καθηγητές γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Αν κάποιος διδάσκων απουσιάσει με εκπαιδευτική άδεια, τότε με ευθύνη του ορίζεται αναπληρωτής του για τους φοιτητές που συμβουλεύει. Σε περίπτωση αποχώρησης διδάσκοντος από το Τμήμα, η κατανομή των φοιτητών του στους υπόλοιπους διδάσκοντες γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για τον Σύμβουλο Καθηγητή που του αναλογεί, χρησιμοποιώντας τον αριθμό μητρώου του, είτε μέσω της e-Γραμματεία είτε από την παρακάτω λίστα:

Λίστα Συμβούλων Καθηγητών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.