Πιστοποίηση

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Στατιστικής έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με πενταετή διάρκεια ισχύος (από 29/5/2020 έως 28/5/2025).

Η σημαντική πιστοποίηση εγκρίθηκε καθώς διαπιστώθηκε, σε συνέχεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος ΟΔΕ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Διαβάστε ολόκληρη την Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report).

Σας παραθέτουμε την αναθεωρημένη απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ που λήγει στις 28/5/2025.

Αναθεωρημένη απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ