Οικονομετρία (8 ΠΜ)

Κωδικός: 
6175
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Συστήματα αλληλοεξαρτώμενων μεταβλητών, RECURSIVE-REDUCED MODELS πολλαπλασιαστές οικονομικών συστημάτων, έννοια-ερμηνεία, εκτίμηση, συνέπειες αγνόησης ενδογένειας επεξηγηματικών μεταβλητών, προβλήματα ταυτοποίησης , εκτίμηση διορθωτικών συντελεστών με  διάφορες μεθόδους. SURE --SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION EQUATIONS, εκτίμηση, συμπερασματολογία, panel υποδείγματα και εφαρμογές. Μοντέλα ARCH, GARCH και άλλα μοντέλα για χρηματοοικονομικά δεδομένα

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Τζαβαλής Η.,  (2008). «Οικονομετρία», Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Johnston J., Dinardo J., Οικονομετρικές Μέθοδοι, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2005.
  • Δριτσακη Ν. Χαιδω, Δριτσακη Ν. Μελινα (2013) "Εισαγωγή στην Οικονομετρία με τη Χρήση του Λογισμικού EViews"  Εκδ. Κλειδαριθμος.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.