Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6153
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Επιλογής

Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού, παραδείγματα, γραφική επίλυση, κανονική μορφή, ιδιότητες των λύσεων, αλγόριθμος Simplex, η Μ-μέθοδος, το δυϊκό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, ανάλυση ευαισθησίας, το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα ακεραίου προγραμματισμού, το πρόβλημα δυναμικού προγραμματισμού, το πρόβλημα αντικατάστασης συντήρησης μηχανήματος, το πρόβλημα της Γραμματέως. Δυναμικός προγραμματισμός. Θεωρία παιγνίων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Δ. Φακίνος, Α. Οικονόμου, «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», Εκδόσεις Συμμετρία, 2003.
  • HillierF., S., LiebermanG.J., Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τόμος Α΄, Τεύχος Α΄, Εκδόσεις Παπαζήσης, 1985.
  • F. S. Hillier, G. J. Lieberman, “Introduction to Operations Research”, McGraw-Hill, 2005.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.