Βιοστατιστική I (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6246
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

Βασικές αρχές Επιδημιολογίας, μέτρα νοσηρότητας και κινδύνου, odds ratio,  διαγνωστικοί έλεγχοι  (Mantel-Hanzel, ROC curves, sensitivity-specifity), Case control studies,  εισαγωγή στις κλινικές δοκιμές, επιλογή μεγέθους δείγματος , Βασικές αρχές επιδημικών μοντέλων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Pagano M. και Gauvreau, Κ. (2000). Αρχές Βιοστατιστικής. (μτφ. Ρ.Δαφνή) Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ Περιστέρι.
  • Ιωαννίδης, I  (2000) Αρχές Αποδεικτικής Ιατρικής: Επιδημιολογία, Δημόσια Υγιεινή, Μέθοδοι Έρευνας, Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα.
  • Ντζούφρας Ι. (2010). Εισαγωγή στη Βιοστατιστική και την Επιδημιολογία. Διδακτικές Σημειώσεις. Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [διαθέσιμες μέσω http://eclass.aueb.gr ]
  • Δεμίρης Ν. (2012). Εισαγωγή στα Επιδημικά Μοντέλα. Διδακτικές Σημειώσεις. Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [διαθέσιμες μέσω http://eclass.aueb.gr]
  • Rosner, B. (2010). Fundamentals of Biostatistics. 7th International edition, Brooks/Cole – Νέα έκδοση προσεχώς.
  • Diekmann O., Heesterbeek, J.A.P. and Britton, T. (2012). Mathematical tools for understanding infectious disease dynamics. First edition, Princeton University Press.

(παλιός τίτλος: Βιοστατιστική και Επιδημιολογία)

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.