Προκηρύξεις

 • 23-02-2023
  Αριθμ. Πρωτ.:2415 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η συνεδρίασή της (20/02/2023), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο παρακάτω ερευνητικό θέμα: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης (Υπεύθυνη: Καθηγήτρια, Ν. Πουλούδη, pouloudi@aueb.gr). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 αίτηση ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών &
 • 22-02-2023
  Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 210 8203110 email: cs@aueb.gr Αθήνα : 21-02-2023 Αριθμ. Πρωτ.: 2354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 και το άρθρο 466 του Ν.4957/2022 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος, εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023: Εισαγωγή στην
 • 03-02-2023
  Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 210 8203110 email: cs@aueb.gr Αθήνα : 02-02-2023 Αριθμ. Πρωτ.: 1462 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64 και 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) Την με αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ), με την οποία κατανέμονται
 • 03-02-2023
  Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 210 8203110 email: cs@aueb.gr Αθήνα : 02-02-2023 Αριθμ. Πρωτ.: 1465 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 και το άρθρο 466 του Ν.4957/2022 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος, εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023: Ανάλυση και
 • 08-11-2022
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 4η συνεδρίασή της 3/11/2022, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων. Δείτε αναλυτικά τα ερευνητικά θέματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • 10-10-2022
  Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Τηλέφωνο : 210 8203110 email: cs@aueb.gr Αθήνα : 10-10-2022 Αριθμ. Πρωτ.: 7181 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος, χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023: Επιχειρηματική Αναλυτική και Τεχνολογίες Εξατομίκευσης (διδασκαλία κατά το ήμισυ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
 • 22-09-2022
  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/29898-22/26.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΩΞ3469Β4Μ-ΨΤΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180679 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11352501, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020
 • 12-09-2022
  Αθήνα : 12-09-2022 Αριθμ. Πρωτ.: 5000 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων, χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023: Εισαγωγή στην Πληροφορική Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης (διδασκαλία κατά το ήμισυ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού
 • 25-08-2022
  Αθήνα : 25-08-2022 Αριθμ. Πρωτ.: 4397   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 28939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1890/10-8- 2022 (τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1125/9-3-2022 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις
 • 27-07-2022
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022–2023 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180679 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11352501». Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σελίδες