Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα είναι:

Το Τμήμα σε συνεργασία με τον Όμιλο Eurobank, ο οποίος αποτελεί τον φορέα χρηματοδότησης, προσφέρει το:

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει ως επισπεύδον το Τμήμα είναι:

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι:

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος είναι ένα από τα μεγαλύτερα Προγράμματα του είδους του στην Ευρώπη. Πολλοί από τους διδάκτορες του Τμήματος διδάσκουν και συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα, εκτός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Πανεπιστήμια όπως: Essex University, Ashton Business School, Coppenhagen Business School, Banhaus University of Weimar, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών κ.ά. Επίσης, οι διδάκτορες του Τμήματος συμμετέχουν σε σημαντικά διεθνή Συνέδρια, ενώ πολλοί έχουν δημοσιεύσει άρθρα σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά και έχουν λάβει διεθνή βραβεία στο πεδίο ειδίκευσής τους.