Αγγελίες για Εργασία

Το Τμήμα μας γίνεται πολλές φορές αποδέκτης αιτημάτων ζήτησης εργασίας που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα των φοιτητών μας.

Οι αγγελίες δημοσιεύονται συγκεντρωμένες στον ακόλουθο ιστότοπο:

https://m.dmst.aueb.gr/aggelies.jsp