Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αξιολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (Aston University, UK, London School of Economics and Political Science, UK, California State University, USA, Frederick University, Cyprus, Cardiff University, UK).

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.