Μητρώο Μελών Τμήματος

Ακολούθως παρατίθενται το μητρώο εσωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών (όλων των βαθμίδων) για το Τμήμα, καθώς και το μητρώο εξωτερικών μελών του Τμήματος

(Έγκριση από τη 13η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ της 28.04.2021)