Βραβεία Εργασιών

Το Τμήμα έχει θεσπίσει βραβεία για τις καλύτερες εργασίες φοιτητών, οι οποίες σχετίζονται με μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα τα βραβεία που απονέμονται παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Εξάμηνο μαθήματος Τίτλος εργασίας που θα βραβευθεί Διδάσκων/Διδάσκουσα e-mail διδάσκοντα Άλλα μέλη της επιτροπής βράβευσης
3 Ομαδική εργασία υλοποίησης λογισμικού Διομήδης Σπινέλλης dds@aueb.gr Κ. Πραματάρη,
Δ. Χατζηαντωνίου
4 Αλγοριθμικές Εφαρμογές Παναγιώτης Λουρίδας louridas@aueb.gr Δ. Σπινέλλης,
Δ. Χατζηαντωνίου
5 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδικτύου Κατερίνα Πραματάρη k.pramatari@aueb.gr Δ. Σπινέλλης, 
Δ. Χατζηαντωνίου
5 Διαγωνισμός ανάπτυξης αλγορίθμου βελτιστοποίησης για το Capacitated Team Orienteering Problem Εμμανουήλ Ζαχαριάδης ezach@aueb.gr
I. Μούρτος
Κ. Ανδρουτσόπουλος
6 Καινοτομία στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος Κατερίνα Πραματάρη k.pramatari@aueb.gr Γ. Δουκίδης, 
Γ. Λεκάκος
6 Μελέτη περίπτωσης πραγματικού συστήματος εργασίας Αγγελική Πουλυμενάκου akp@aueb.gr Κ. Πραματάρη,
Γ. Δουκίδης
6 Σχεδίαση εφαρμογής και αξιολόγηση εμπειρίας χρήστη Γιώργος Λεκάκος glekakos@aueb.gr Κ. Πραματάρη,
Δ. Χατζηαντωνίου
6 Συνεισφορά σε έργο λογισμικού ανοικτού κώδικα Διομήδης Σπινέλλης dds@aueb.gr Κ. Πραματάρη,
Δ. Χατζηανωνίου
7 Ανάλυση συμπεριφορικών δεδομένων Γιώργος Λεκάκος glekakos@aueb.gr Κ. Πραματάρη,
Δ. Χατζηαντωνίου
7 Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης Αγγελική Πουλυμενάκου akp@aueb.gr E. Soderquist, 
Ι. Νικολάου
7 Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων Δαμιανός Χατζηαντωνίου damianos@aueb.gr Δ. Σπινέλλης,
Γ. Λεκάκος
8 Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Γεώργιος Δουκίδης gjd@aueb.gr Κ. Πραματάρη,
Γ. Λεκάκος