Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική ΙΙΙ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική ΙΙΙ»

Αιτήσεις έως 6 Φεβρουαρίου 2017