Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής | Κωνσταντίνος Μαυριγιαννάκης