Ακύρωση Μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις των μαθημάτων με τίτλους:

«Γραμμικά Μοντέλα»,  ώρα: 9:00-11:00, στην αίθουσα Α32 και

«Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας», ώρα: 11:00-13:00, στην αίθουσα Τ103,

σήμερα, Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023.

                                                                                                                        Εκ της Γραμματείας

   1/12/2023