Νέα Ημερομηνία Εξέτασης

Νέα Ημερομηνία Εξέτασης του μαθήματος "Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας"

Η Εξέταση του μαθήματος με φυσική παρουσία “ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 στην αίθουσα Χ και ώρα 14:40-16:40 κατόπιν του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών που εξέδωσε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και το οποίο βρίσκεται εδώ.