Επίσκεψη της Satori Analytics στο Τμ. Στατιστικής

Την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Satori Analytics, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρουσιάστηκαν οι ρεαλιστικές προκλήσεις και τα προσόντα ή/και οι τεχνικές που αξιοποιούνται σε καθημερινή βάση, στο τμήμα της Επιστήμης των Δεδομένων. Παράλληλα, έγινε η παρουσίαση ενός πρόσφατα εμφανιζόμενου open-source εργαλείου που ανήκει στην κατηγορία "No Code Machine Learning" και ακολούθησε συζήτηση, σχετικά με τα προβλεπτικά μοντέλα (“predictive models”) και την ανάλυση εξόδων (“cost analysis”).

H εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική.

Ευχαριστούμε πολύ την Satori Analytics γι’ αυτήν την τόσο εποικοδομητική συνάντηση!