Λειτουργία του Εργαστηρίου Στατιστικής

Το εργαστήριο Στατιστικής θα παραμείνει κλειστό από 1 Αυγούστου έως 19 Αυγούστου 2022.