Ορισμός κ. Αλεξόπουλου ως Επίκουρου Καθηγητή

To Τμήμα Στατιστικής καλωσορίζει και πάλι στην οικογένεια του ΟΠΑ τον κο Άγγελο Αλεξόπουλο, κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος Στατιστικής, από το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ.
 
Ο κ. Αλεξόπουλος, ο δικός μας Άγγελος, ορκίστηκε ενώπιον του Πρύτανη του ΟΠΑ, την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023, και ανέλαβε καθήκοντα ως Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.
 
Ο Άγγελος Αλεξόπουλος έχει ήδη αποδείξει το υψηλό επίπεδο έρευνας στο οποίο εργάζεται, καθώς έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Ην. Βασίλειο), στο University College London (Ην. Βασίλειο), καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ (Ην. Βασίλειο).
 
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην θεωρητική και εφαρμοσμένη οικονομετρία: ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών, Μπεϋζιανή εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων, ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και στατιστική συμπερασματολογία για στοχαστικά υποδείγματα μεγάλων διαστάσεων. 

Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως:  Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), Journal of Computational and Graphical Statistics, Statistics and Computing, Bayesian Analysis.

https://lnkd.in/dvRibtsy