Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση εισηγητή EXCEL

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, Ο.Π.Α.

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιθυμεί να συνεργασθεί με Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος, για τη διεξαγωγή σεμιναριακών εργαστηρίων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, στην κάτωθι θεματική ενότητα:

  • Microsoft Excel: διδασκαλία εξειδικευμένων εργαλείων για την εκμάθηση δημιουργίας βάσεων δεδομένων, στατιστικών πινάκων, γραφικής παρουσίασης στατιστικών αποτελεσμάτων, κλπ.

Το εργαστήριο θα είναι βραχείας διάρκειας και η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Η αμοιβή ανέρχεται σε 1.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ, καλούνται να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, τα κάτωθι δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, στο e-mail: stat@aueb.gr (τηλ.: 210.8203111-113).

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Επιθυμητή προσκόμιση πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ (στην οποία θα περιλαμβάνεται η ενότητα «Υπολογιστικά Φύλλα MS Excel») (ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό)
  3. Φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Συνημ.: Φόρμα αίτησης