Εξ αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων

Η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου κύκλου ξεκινά τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024.

Η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων θα διεξαχθεί με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο χρόνο διαρκεί η αδυναμία χρήσης των υποδομών του συγκροτήματος του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.

  1. Οδηγίες διδασκαλίας εξ αποστάσεως
  2. Οδηγίες για φοιτητές για την παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως
  3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Πρέπει όλοι οι φοιτητές να γραφτούν οπωσδήποτε στα αντίστοιχα eclass των μαθημάτων που θέλουν να παρακολουθήσουν για να ενημερώνονται από εκεί.

Ακολουθεί ο πίνακας με τα μαθήματα της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου, και τα αντίστοιχα links και team codes (όπου υπάρχουν).

Ο πίνακας θα ανανεώνεται συνεχώς (τα links βρίσκονται στον τίτλο του κάθε μαθήματος)

Δευτέρα
Μάθημα team code Ώρα Εξάμηνο Διδάσκων
Πιθανότητες ΙΙ 1-3 2 Δελλαπόρτας - Βακερούδης
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R (Φροντιστήριο) 9-11 & 11-1 2 Καρλής - Χασιώτης
Γραμμικά Μοντέλα 9-11 4 Παπασταμούλης
Αναλογιστικά Ι 11-1 4 Ζυμπίδης
Δειγματοληψία (Φροντιστήριο)  1-3 4 Περδίκης
Ανάλυση Δεδομένων  wm3d1rf 9-11 6 Ντζούφρας - Πατέρας
Προσομοίωση 11-1 6 Δελλαπόρτας
Επίσημες Στατιστικές 1-3 6 Λειβαδά
Επίσημες Στατιστικές (Φροντιστήριο) 3-5 6 Λειβαδά
Βιοστατιστική Ι (Φροντιστήριο) 5-7 6 Δεμίρης
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία (Φροντιστήριο) zd3871k 9-11 8 Μπεσμπέας
Τρίτη
Μάθημα team code Ώρα Εξάμηνο Διδάσκων
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (Φροντιστήριο) 11-1 2 Γιαννακόπουλος
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών zrd29qr 3-5 2 Βρόντος
Δειγματοληψία 9-11 4 Παπαγεωργίου
Μαθηματικές Μέθοδοι (Φροντιστήριο) 11-1 4 Κλαδάς
Γραμμικά Μοντέλα (Φροντιστήριο) 1-3 4 Σαγρή
Βιοστατιστική Ι m9p2j6    5-7 6 Δεμίρης
Ανάλυση Δεδομένων (Φροντιστήριο) wm3d1rf 1-3 & 3-5 6 Δαμουλάκη - Ναλπαντίδη
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων 3-5 8 Μπουραζάς
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία zd3871k 9-11 8 Μπεσμπέας
ΕΘΣΠ: Θεωρία Αποφάσεων 5-7 8 Μπουραζάς
Τετάρτη
Μάθημα team code Ώρα Εξάμηνο Διδάσκων
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 3-5 2 Ζαζάνης - Μελάς
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ 1-3 2 Γιαννακόπουλος
Πιθανότητες ΙΙ (Φροντιστήριο) 11-1 2 Μαμαλούκας
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 3-5 4 Βρόντος
Μαθηματικές Μέθοδοι 5-7 4 Ζαζάνης
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (Επαν) (Φροντιστήριο) 1-3 4 Παυλόπουλος
Ανάλυση Δεδομένων wm3d1rf 9-11 6 Ντζούφρας - Πατέρας
Θεωρία Πιθανοτήτων 11-1 6 Παυλόπουλος
Επίσημες Στατιστικές 1-3 6 Λειβαδά
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική 3-5 6 Γιαννακόπουλος
Μεθοδολογία Έρευνας 9-11 8 Τσομπανάκη
Πέμπτη
Μάθημα team code Ώρα Εξάμηνο Διδάσκων
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ   1-3 2 Γιαννακόπουλος
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R 9-11 2 Καρλής - Χασιώτης
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Φροντιστήριο) 3-5 2 Μελάς
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (Επαν) zqWuBT 11-1 4 Παυλόπουλος
Δειγματοληψία 9-11 4 Παπαγεωργίου
Αναλογιστικά Ι 3-5 4 Ζυμπίδης
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (Φροντιστήριο) zrd29qr 5-7 4 Βρόντος
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 1-3 6 Καρλής - Χασιώτης
Βιοστατιστική Ι ampDxy 11-1 6 Δεμίρης
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική 3-5 6 Γιαννακόπουλος
Θεωρία Πιθανοτήτων (Φροντιστήριο) JmXVZi 9-11 6 Παυλόπουλος
Μεθοδολογία Έρευνας 1-3 8 Τσομπανάκη
ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική 3-5 8 Βακερούδης
Παρασκευή
Μάθημα Ώρα Εξάμηνο Διδάσκων
Πιθανότητες ΙΙ 11-1 2 Δελλαπόρτας - Βακερούδης
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 1-3 2 Ζαζάνης - Μελάς
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R 9-11 2 Καρλής - Χασιώτης
Γραμμικά Μοντέλα 9-11 4 Παπασταμούλης
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (Επαν) zqWuBT 1-3 4 Παυλόπουλος
Μαθηματικές Μέθοδοι 11-1 4 Ζαζάνης
Προσομοίωση 1-3 6 Δελλαπόρτας
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 11-1 6 Καρλής - Χασιώτης
Θεωρία Πιθανοτήτων JmXVZi 3-5 6 Παυλόπουλος
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων 3-5 8 Μπουραζάς
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία zd3871k 9-11 8 Μπεσμπέας
ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική 1-3 8 Βακερούδης
ΕΘΣΠ: Θεωρία Αποφάσεων 5-7 8 Μπουραζάς

Σημείωση: Όπου υπάρχει team code πρώτα κάνετε join team με τον κωδικό.