Ενημερωτική Συνάντηση - Πρόγραμμα Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Κινητικότητα για σπουδές 2023-2024
 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ότι θα πραγματοποιηθεί Τμηματική ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023  και ώρα 12.15 στο Εργαστήριο Στατιστικής  (3ος όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου).

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Γραμματεία Στατιστικής