Διάλεξη: "Οι εφαρμογές των Μαθηματικών στην Σύγχρονη Κοινωνία"

Κύκλος διαλέξεων

«Εφαρμογές Επιστήμης & Τεχνολογίας στον Σύγχρονο κόσμο»