Αίτηση Ορκωμοσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Στατιστικής, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2024, να υποβάλουν «Αίτηση Ορκωμοσίας» στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως και την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίσουν/αποστείλουν τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση ορκωμοσίας (https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/stat/entypa/2122/Aitisi%20Orkomosias_NEW_0.pdf)
  2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα το συντομότερο δυνατόν
  3. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (θα αναζητηθεί από τη Γραμματεία)
  4. Ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων (https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/stat/entypa/erotimatologio%20apofoitwn.pdf)
  5. Παράβολο (15 ευρώ), από το ταμείο του Πανεπιστημίου, για την έκδοση της περγαμηνής.

Η αίτηση για ορκωμοσία μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

  1. Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. επικοινωνίας: 210-8203112, 113)
  2. Με ηλεκτρονική αποστολή όλων των εντύπων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (stat@aueb.gr) από τον Ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (xxxxxx@aueb.gr )

Όσον αφορά στην ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων, η πληρωμή του ποσού των 15 ευρώ, θα γίνεται μέσω E-Banking στο λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημείωση: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι πληρώσουν το παράβολο μέσω της ALPHA BANK, παρακαλούμε θερμά όπως διαλέγουν την εντολή «SHA», για να επιμερίζονται τα έξοδα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής στα τηλέφωνα: 210-8203113,112.

Αθήνα, 15/03/2024

 Εκ της Γραμματείας