Δικαιούχοι Βραβείων Ακαδημαϊκής Επίδοσης

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Βραβείο Αποφοίτων για Εξέχουσα Ακαδημαϊκή Επίδοση

Δικαιούχοι, πρώτοι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών Πρώτου Κύκλου του Τμήματος Στατιστικής:

Σειρά Κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1

Ψ.Σ.Π.

6170113

8,70

2

Χ.Α.Μ.

6190133

8,53

3

Κ.Ε.Γ.

6150034

8,43

Βραβείο Προπτυχιακών Φοιτητών /τριών για Εξέχουσα Ακαδημαϊκή Επίδοση*

Δικαιούχοι «Βραβείου Ακαδημαϊκής Επίδοσης», με την υψηλότερη βαθμολογία στα μαθήματα,

κατά το Α’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση 60ΠΜ :

Σειρά Κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Ν.Β.Κ.

6220069

8,88

60

2

Λ-L.Ρ-R.Γ-G.

6220049

8,81

60

3

Χ.Ν.Γ.

6220112

8,38

60

κατά  το Β’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 120ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Μ.Α.Α.

6210050

9,58

123

2

Ν.Δ.Κ.

6210056

9,20

128

3

Μ.Ν.Α.

6210053

8,76

125

κατά το Γ’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 180ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Κ.Ε.Α.

6200042

9,18

195

2

Κ.Π.Π.

6200036

7,72

204

3

Κ.Μ-Ε.Φ.

6200050

7,59

190

κατά το Δ’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 240ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Χ.Α.Μ.

6190133

9,06

244

*

Φ.Ι.Σ.

6190145

9,02

244

2

Ρ.Α.Α.

6190115

8,74

254

3

Π.Δ.Σ.

6190106

8,67

253

* Εξαιρούνται της επιβράβευσης Εξέχουσας Επίδοσης Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών οι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όσοι έχουν λάβει απαλλαγή από την εξέταση μαθήματος/ων.

Βραβείο Προπτυχιακών Φοιτητών για Καλή Ακαδημαϊκή Επίδοση

Δικαιούχοι «Βραβείου Ακαδημαϊκής Επίδοσης», με μέσο όρο βαθμολογίας (τουλάχιστον 7,00), στα μαθήματα,

του Α’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση 60ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Μ.Π.Ι.

6220053

8,31

60

2

Μ.Σ-Σ.Δ.

6220061

7,94

60

3

Γ.Ε.Σ.

6220013

7,81

60

4

Ν.Γ.Α.

6220070

7,75

60

του Β’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 120ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Α.Κ.Γ.

6210003

8,57

126

2

Ε.Ε-Α.Θ.

6210024

8,14

120

3

Ρ.Π.Ν.

6210074

7,62

133

4

Β.Κ.Γ.

6210010

7,31

120

5

Ξ.Α.Ν.

6210060

7,21

127

του Γ’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 180ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Κ.Π.Κ.

6200044

7,51

207

2

Κ.Ν.Γ.

6200054

7,29

183

3

Π.Μ.Α.

6200099

7,08

206

του Δ’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 240ΠΜ:

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Μ.Μ-Μ.Χ.

6190076

8,60

249

2

Β.Ε.Γ.

6190010

8,47

262

3

Θ.Ε.Π.

6190035

8,26

251

4

Γ.Λ.Δ.

6190019

8,21

254

5

Α.Β.Π.

6190003

7,99

270

6

Τ.Χ.Π.

6190124

7,98

241

7

Ν.Μ-Ν.Κ.

6190094

7,96

261

8

Θ.Μ.Ε.

6190038

7,50

245

9

Κ.Β.Γ.

6190042

7,33

240

10

Π.Ν.Κ.

6190108

7,29

247

11

Μ.Α-Μ.Ε.

6190090

7,19

245

12

Π.Ν.Α.

6190102

7,02

244

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων μπορούν να ασκηθούν έως τις 19/02/2024. Η ένσταση αποστέλεται από τον Ιδρυματικό λογαριασμό του/της φοιτητή/τριας στο email της Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής (stat@aueb.gr ).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ