Πρόγραμμα Erasmus+ 2024-25 - Επιλεγέντες φοιτητές/τριες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ                                                                                                              ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     

                                                                                                    Αθήνα, 11/4/2024

Ακολουθεί, κατάσταση των φοιτητών/τριών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Α/Α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

6200003

Universitat Politecnica de Catalunya-UPC Barcelona Tech

SPAIN

WINTER

2

6200088

Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

SLOVAKIA

WINTER

3

6210111

Universite D' Angers, France

FRANCE

WINTER

4

6220026

Hasselt University

BELGIUM

WINTER

5

6220041

Sapienza-Universita di Roma

ITALY

WINTER

6

f3612315

Università di Pavia - Double Degree with M.Sc. Statistics Full Time

ITALY

YEAR

7

6210003

Ludwig Maximilians Universitat Munchen

GERMANY

SPRING

8

6210018

Università degli Studi di Napoli Federico II

ITALY

SPRING

9

6210026

Università di Bologna
(Campus Bologna)

ITALY

SPRING

10

6210046

Technische Universität Dortmund

GERMANY

SPRING

11

6210060

Technische Universität Dortmund

GERMANY

SPRING

12

6220009

Hasselt University

BELGIUM

SPRING

13

6220039

Eindhoven University of Technology-School of Economics and Business 

THE NETHERLANDS

SPRING

14

6220075

Eindhoven University of Technology-School of Economics and Business 

THE NETHERLANDS

SPRING

Σχετικά με τις παρακάτω αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις παρατηρήσεις:

           

Αρ.Μητρώου

Παρατηρήσεις

6220106

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6210017

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6220067

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες, παρακαλούνται όπως αποστείλουν μήνυμα ότι αποδέχονται τη θέση τους στο email της Γραμματείας του Τμήματος (stat@aueb.gr). Σημειώνεται ότι, η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των επιλεγέντων φοιτητών/τριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής, όταν σταλούν τα στοιχεία τους από τη Γραμματεία, κατά την ορισθείσα περίοδο πραγματοποίησης του nomination στο κάθε Πανεπιστήμιο.

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν ότι, είναι υπεύθυνοι/ες για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Οι προθεσμίες υποβολής, τα δικαιολογητικά, κλπ, αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ιδρυματικό σας email, καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.