Ώρες Γραφείου Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-20

Αναρτήθηκαν εδώ οι ώρες γραφείου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.