ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση  για τους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής

ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στην τελευταία Συνέλευση του Τμήματος της 11ης Φεβρουαρίου 2020, αποφασίστηκε να διαμορφωθούν τα όρια δηλώσεων των μαθημάτων ως εξής:

Όρια Δηλώσεων Μαθημάτων ανά εξάμηνο

Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ + Β’) ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 30 ανά εξάμηνο.

Στα εξάμηνα Γ’, Δ’, Ε' και ΣΤ', ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 40 ανά εξάμηνο.

Στα εξάμηνα Ζ’ και Η’, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 48 ανά εξάμηνο. Σε αυτά τα εξάμηνα, μπορεί να υπάρξει υπέρβαση μόνο για την «Πρακτική Άσκηση».

Όπως και μετά το 4ο έτος, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων οι ΠΜ δεν υπερβαίνουν τις 48 ανά εξάμηνο. Μπορεί να υπάρξει υπέρβαση μόνο για την «Πρακτική Άσκηση».

Συγκεκριμένα, τα όρια δηλώσεων ανά έτος σπουδών εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Όρια Δηλώσεων

Έτος Σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Α’

30 ΠΜ

30 ΠΜ

Β’

40 ΠΜ

40 ΠΜ

Γ’

40 ΠΜ

40 ΠΜ

Δ’

48 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

48 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

Ε’ και πάνω

48 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

48 ΠΜ + Πρακτική Άσκηση

13 Φεβρουαρίου 2020

Εκ της Γραμματείας