Ημέρα Καριέρας Start-Up 2015

31 Ιανουαρίου 2015
Η ΔΑΣΤΑ και η ΜΚΕ του ΟΠΑ σε συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας Start–Up 2015».

Last updated: 22/12/2014

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ο.Π.Α. σε συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας Start–Up 2015» που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2015.

Η εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας Start–Up» διοργανώνεται φέτος για δεύτερη φορά στο Ο.Π.Α., σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας της περσινής πρώτης εκδήλωσης. Σκοπό έχει τη στήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου σε επίπεδο απασχόλησης και τη διασύνδεσή τους με νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups). Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία αυτή είναι ενδεικτική της πρόθεσης του Πανεπιστημίου να ενισχύσει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας την προσέγγιση του δυναμικού του με τις νεοφυείς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups).

Φέτος στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ (ACEin), ώστε να ενισχυθούν τα νέα εγχειρήματα που υποστηρίζει, στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ομάδων.

Μέσω των συναντήσεων με στελέχη των νεοφυών επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης:

  • οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών και οι απόφοιτοι του Ο.Π.Α. θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις πιθανότητες συνεργασίας με μία start-up.
  • οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας σε μία start-up μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου.

Για τη συμμετοχή των φοιτητών και αποφοίτων στην «Ημέρα Καριέρας Start–Up 2015» θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για Φοιτητές και Αποφοίτους (βλ. Σημείωση*1): Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 17/12/2014 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 24/12/2014. Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ. Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 17/12/2014 στις 9:00 π.μ. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για Νεοφυείς Επιχειρήσεις (βλ. Σημείωση*2): Παρακαλείσθε να αποστείλετε e-mail στο dastamokeopa@gmail.com εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας και περιλαμβάνοντας τα στοιχεία σας, προκειμένου να σας αποσταλεί το Έντυπο Συμμετοχής Επιχείρησης και οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής των Νεοφυών Επιχειρήσεων θα υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 24/12/2014 και η απαιτούμενη τεκμηρίωση θα υποβάλλεται μέχρι και τη Δευτέρα 29/12/2014.

*1 Η εκδήλωση απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε όσους/ες έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος προπτυχιακών σπουδών ή είναι φοιτητές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος. Επίσης, σε όσους/ες έχουν αποφοιτήσει από προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα του Ο.Π.Α.

*2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν διανύσει μέχρι 8 έτη από την ίδρυσή τους.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και οι επιμέρους της πράξεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».