ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΝΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

Kin Networks, Family Ties and their Impact on Economic Policy

Επιβλέπων: 
Παντελής Καμμάς
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Γιώργος Οικονομίδης, Βασίλης Σαραντίδης

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 

2012 - 2017: Πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2020 - 2022: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Θεωρία, τμήμα Οικονομικών Επιστημών και τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2022 - σήμερα: Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών