ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

Essays in Comparative Development

Επιβλέπων: 
Παντελής Καμμάς
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Γιώργος Οικονομίδης, Βασίλης Σαραντίδης

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 

Πτυχίο (2006-2010): Μαρκετινγκ και Επικοινωνία, ΑΣΟΕΕ
Μεταπτυχιακό (2011-2012): Management, London Business School
Πτυχίο (2019-): Οικονομικής Επιστήμης, ΑΣΟΕΕ
Μεταπτυχιακό (2020-2022): Οικονομικής Επιστήμης, ΑΣΟΕΕ
Διδακτορικό (2022-): ΔΕΟΣ, ΑΣΟΕΕ