ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

Essays in Economics of Human and Social Capital

Επιβλέπων: 
Παντελής Καμμάς
Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2021 - : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα Υποψήφια Διδάκτορας, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  • 2017 – 2019: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική: Πολεοδομία και Χωροταξία
  • 2012 – 2016: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα Πτυχίο Οικονομικών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  • 2010 – 2013: Πανεπιστήμιο του Leeds, Ηνωμένο Βασίλειο, Πτυχίο σε Ποινική Δικαιοσύνη και Εγκληματολογία