16ο Θερινό Σχολείο

16ο Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Κινδύνου & Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά

Αθήνα, 9 - 13 Σεπτεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.